Anders Mallings


Dansk Salmehistorie


På denne hjemmeside finder du en frit tilgængelig, digitaliseret udgave af Anders Mallings salmehistoriske værk, der blev udgivet 1962-1978.


denne side kan du finde de otte bind som pdf'er, en for hvert bind.


Desuden kan du læse en udvidet biografi om Anders Malling, og vi er i fuld gang med at tilknytte artiklerne om de enkelste salmer til de respektive salmer på salmer.dk (find dem under 'Kommentarer'.)


Bemærk, at man under 'Om denne side' også kan læse om andre salmehistoriske ressourcer under Salmer.dk